Windykacja dla branży transportowej

Branża transportowa podobnie, jak każda inna z dziedziny usług narażona jest na kontakt z klientami różnego rodzaju. Nie da się zaprzeczyć, iż większość współpracujących firm i reprezentujących ich ludzi, to osoby uczciwe i rzetelne, zdarzają się jednak i tacy, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą zapłacić za wykonaną usługę. Problem znika, jeżeli transport jest opłacany z góry – w takim wypadku procedura zakończenia transakcji, jest prosta, zwyczajnie do niej nie dochodzi. Co jednak w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności? Jak firmy transportowe radzą sobie z nieuczciwymi kontrahentami? Wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jak opóźnienia w płatnościach mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy transportowej. Może nawet w skrajnych przypadkach dojść do utraty płynności finansowej a co za tym idzie bankructwa. Dlatego tak ważne jest aby w tej branży bardzo ostrożnie dobierać klientów, kontrolować rynek i sprawdzać każdego z nich jeszcze przed zawarciem umowy. Coraz bardziej też popularne staje się odpłatne korzystanie z usług firm windykacyjnych, które w skutecznie odzyskają środki od nierzetelnych klientów. Firmy te działają na zasadzie podobnej do wszystkich firm windykacyjnych. Przede wszystkim oferują opiekę prawną i nadzorowanie całego procesu odzyskiwania należności począwszy od zgromadzenia niezbędnych danych na temat dłużnika, poprzez wystosowanie odpowiednich pism ponaglających po sam proces sądowy i przygotowanie do niego. Warto wiedzieć, iż poza samą suma długu poszkodowany przedsiębiorca może się również starać o pokrycie przez dłużnika wszystkich kosztów windykacyjnych poczynając od opłacenia pracownika, który będzie musiał poświęcić na to czas, po zatrudnioną firmę windykacyjną i koszty związane z samym procesem. Kiedy już dojdzie do ustalenia ewentualnego harmonogramu spłat długu, owa firma windykacyjna również będzie te sprawy nadzorowała.

Opłatą za taką usługę będzie najczęściej niewielki procent od odzyskanej kwoty. Procedura windykacyjna w każdym przypadku składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to element polubowny. Polega on na zgromadzeniu danych o dłużniku a następnie na próbie odzyskania środków na drodze pozasądowej. Drugi element czy też inaczej etap, to wszelkie działania związane z procesem sądowym i czynnościami prawnymi związanymi z rozprawą i ewentualną apelacją – poczynając od wniesienia sprawy po reprezentację w sądzie. Etap trzeci to tak zwany etap komorniczy. Na tym etapie dochodzenia swoich praw przez przewoźnika, firma windykacyjna nadzoruje pracę komornika oraz kontroluje regularne spłacanie długu przez pozwanego. Jeżeli przewoźnik nie dysponuje własnym działem prawnym, skorzystanie z usług firmy windykacyjnej będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. Może on mieć bowiem w tym przypadku pewność, że jego sprawy spoczną w rękach wykwalifikowanych prawników, którzy z takimi sprawami mają do czynienia na co dzień i będą potrafili załatwić sprawę w sposób możliwie szybki i jak najbardziej korzystny dla klienta.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.