Jak założyć firmę logistyczną?

Jeśli szuka się pomysłu na własny biznes, dobrze rozważyć transport i logistykę. Być może założenie takiej firmy nie wydaje się prostą rzeczą, jednak należy pamiętać o tym, ze zapotrzebowanie na przewóz ludzi i towarów będzie praktycznie zawsze, można zatem mieć pewność stałych obrotów, a co za tym idzie – uzyskania dochodu.

Co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy?

Firma transportowa musi mieć na wyposażeniu odpowiedni pojazd transportowy. W przypadku przewozu towarów może być to pojazd z przyczepą lub naczepą. Licencje i zezwolenia nie dotyczą tylko przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony w transporcie drogowym rzeczy. Jeżeli masa jest większa, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Właściciel takiej firmy nie może być w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karna skarbowe oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu. Zakładana firma musi posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę, właściciel zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych a także zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niezbędna jest też płynność finansowa wynosząca ok. 50 tysięcy złotych.

Co potrzebne na start?

Aby ruszyć z własną firmą transportową, należy zarejestrować działalność w CEIDG lub spółkę w KRS. Usługi przewozowe na terenie kraju wymagają zezwolenia wydawanego przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub GITD. Prowadzenie działalności międzynarodowej wymaga także licencji wspólnotowej – jej przyznawaniem zajmuje się również GITD. Najpóźniej do siedmiu dni po założeniu firmy transportowej należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZUA (jeżeli firma ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu) lub ZUS ZZA (jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu). Zarówno urząd skarbowy, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymagają podania numeru konta firmowego.

Warunki do spełnienie

W myśl obowiązujących przepisów, firma musi posiadać rzeczywistą, stałą siedzibę wraz z bazą eksploatacyjną, czyli miejscem z odpowiednim sprzętem i urządzeniami technicznymi, które umożliwiają prowadzenie działalności w sposób ciągły. Powinno być tam wydzielone miejsce na naprawy i konserwację pojazdów używanych przez firmę. Dobrze pomyśleć także o miejscu do załadunku i łączenia towarów, które ruszą w trasę lub przyjadą do bazy.

Jak odnieść sukces?

Aby mieć szanse na sukces i duży zysk, należy przeanalizować sytuację na rynku. Dobrze sprawdzić, jakie stawki oferuje konkurencja, aby móc zaproponować podobne lub niższe. Należy także zadbać o odpowiedni marketing, a szczególnie stronę w sieci, na której podanie zostanie lista oferowanych usług wraz z cennikiem. Tu również można podejrzeć, jak ten temat wykonała konkurencja. Warto także zadbać o odpowiednie personale oraz dobre zaplecze – tu warto przemyśleć, czy lepiej zatrudniać własną księgowość, czy też zdać się na usługi firmy zewnętrznej (outsourcing).

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.