Jak się spierać z kontrahentami

Spory są różne, więc i sposobów na ich rozwiązanie jest niemało. Zawodowi negocjatorzy, jak również ludzie na co dzień badający specyfikę konfliktów, są zgodni, że zawsze lepiej robić to na spokojnie. Bez niepotrzebnej agresji i stawiania sprawy na ostrzu noża. W prowadzeniu sporów z kontrahentami taka taktyka jest szczególnie opłacalna. Wejście na drogę sądową z reguły kończy wzajemną współpracę. Natomiast poproszenie o pomoc bezstronnego arbitra, wybranego przez dwie strony, może doprowadzić do szybkiego załagodzenia konfliktu. Jeżeli obie strony wypracują na spokojnie kompromis, wówczas dalsza współpraca nie będzie wykluczona. Jednym słowem trzeba umieć się spierać.

Szybkie postępowanie to skuteczne rozwiązanie problemu

Proces sądowy wielu przedsiębiorcom wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Pewni swych racji chcą powierzyć sprawę niezawisłemu sądowi. Później okazuje się, że takie postępowanie z uwagi na mnóstwo szczegółów formalnych może się bardzo rozciągnąć w czasie. Po latach sądowej batalii nawet wygrana już tak bardzo nie cieszy. Zwłaszcza gdy podsumuje się wszystkie środki przeznaczone na proces. Może się również okazać, że ostatecznie niewiele się zyskało. Natomiast szybkie rozwiązanie sporu to cel, do którego zawsze należy dążyć. W takim wypadku przyda się skorzystanie z arbitrażu, czyli sądu polubownego. Mniej formalności, a także znacznie przystępniejsza postawa prowadzącego sprawę to podstawowa różnica pomiędzy tradycyjnym procesem i arbitrażem. A zatem spór można rozwiązać szybciej, ponieważ obowiązują prostsze zasady postępowania. Wspólnie wybrany sędzia postrzegany jest przychylniej, a jego wyrok nie wzbudza raczej zastrzeżeń. Obecnie działa już wiele firm doradczych oraz instytucji, które zajmują się arbitrażem. Staje się on coraz chętniej wybieraną drogą przez przedsiębiorców z różnych branż. Nawet firmy działające na rynkach międzynarodowych, jak chociażby te związane z transportem, często decydują się na arbitraż. W ich przypadku przynosi on szczególnie pozytywne efekty. Pozwala bowiem na rozwiązanie sporu bez konieczności angażowania się w długi proces sądowy, w dodatku toczony w kraju, z którego pochodzi druga strona.

Zanim dojdzie do sporu

W umowie z kontrahentami warto zawrzeć informację o sposobie postępowania w razie zaistnienia sporu. Strony mogą sobie zastrzec, że w takiej sytuacji poddadzą się właśnie arbitrażowi. Taki zapis bardzo upraszcza rozpoczęcie, a następnie także przeprowadzenie procesu rozwiązania konfliktu. Zatem już w momencie podpisywania umowy z partnerem biznesowym, dobrze jest przemyśleć sprawę i zastanowić się na taką możliwością. Arbitraż zyskuje na znaczeniu przy rozpatrywaniu sporów z kontrahentami. To ogólnoświatowy trend, widoczny od jakiegoś czasu również w Polsce. Już teraz w kraju działa wiele sądów stałych, ale w razie potrzeby strony mogą powołać również innego arbitra. Możliwości jest wiele, ale najważniejsza jest wola działania i dążenia do rozwiązania problemu. Gdy widać ją po obu stronach, wówczas sprawę udaje się załatwić sprawnie i bez zbędnych kosztów.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.