Giełda ładunków międzynarodowych

Giełdy transportowe to rozbudowane systemy komputerowe, upraszczające i optymalizujące proces transportu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych i sieci Internet. Giełdy ładunków międzynarodowych to te z nich, które udostępniają usługi w zakresie transportu międzynarodowego.

Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy to precyzyjnie zdefiniowany zakres usług transportowych. Polega on na przewozie ładunku trasą, podczas której przekroczona zostaje granica państwowa. Należy go zatem odróżnić nie tylko od transportu krajowego, dokonywanego na obszarze kraju, w którym jest zarejestrowana firma przewoźnika, ale i kabotażowego, czyli wykonywanego od początku do końca na terenie kraju innego niż ten, w którym przewoźnik jest zarejestrowany. Każdy z wymienionych rodzajów transportu jest regulowany osobnymi przepisami i posiada inną specyfikę.

Po co są giełdy transportowe?

Podstawową funkcjonalnością giełd transportowych jest umożliwienie użytkownikom zlecania transportu oraz szukania zleceń. W ten sposób spedytorzy i przedsiębiorstwa mogą łatwo znaleźć przewoźników i zlecić im przewóz towaru, zaś kierowcom ułatwia się szukanie zleceń, dzięki którym zarabiają oni pieniądze. Jest to praktyczne zwłaszcza w przypadku transportu międzynarodowego – umieszczenie ofert transportowych w elektronicznej bazie danych umożliwia łatwe i szybkie znalezienie pasujących propozycji, dzięki czemu można znaleźć ładunek np. na trasę powrotną z innego zlecenia. W ten sposób kierowca ogranicza ilość pustych przebiegów i może zarobić więcej pieniędzy przejeżdżając tę samą trasę. Większość dużych giełd transportowych zapewnia użytkownikom ponadto aplikacje do planowania trasy (różnego rodzaju mapy i kalkulatory kosztów), katalogi firm, możliwość ich oceny pod kątem rzetelności i różne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na giełdach ładunków międzynarodowych

Transport międzynarodowy wiąże się zwykle z najdłuższymi trasami i największymi ładunkami, dlatego i ryzyko poniesienia szkody jest stosunkowo wyższe niż w innych rodzajach transportu. Z tej przyczyny giełdy ładunków międzynarodowych wprowadzają szczególnie rozbudowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, które wciąż są aktualizowane. Podstawowym z nich jest oczywiście weryfikacja użytkowników – niektóre serwisy posiadają specjalnie do tego przeznaczony zespół ludzi, inne z kolei ustalają precyzyjne warunki uczestnictwa i restrykcyjnie ich przestrzegają. Bezpieczeństwu mają również służyć algorytmy służące do oceniania firmy – dzięki temu nierzetelnego użytkownika łatwo jest rozpoznać po niskiej ocenie. Osobną kategorią są zabezpieczenia samego systemu, takie jak logowanie za pomocą jednorazowego kodu SMS czy nakłanianie użytkownika do częstej zmiany hasła. Inne rozwiązania są przeznaczone do pomocy poszkodowanym w przypadku, gdy dojdzie do jakiejś szkody. Część giełd prowadzi wyspecjalizowane zespoły prawne, mające za zadanie wsparcie mediacji na linii przewoźnik – zleceniodawca i ułatwienie zleceniodawcy uzyskania odszkodowania.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.