EKAER – co to jest?

EKAER to skrót od węgierskich słów Elekronikus Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, które można przetłumaczyć na polski jako Elektroniczny Drogowy System Kontroli Transportu. Został on uruchomiony, aby służby podatkowe mogły mieć dokładny ogląd towarów transportowanych na terenie Węgier, co pozwoli im na zlikwidowanie i wykrycie ewentualnych nadużyć podatkowych. Został on wprowadzony w dniu 1 stycznia 2015 roku i obejmuje dostawy wewnątrzwspólnotowe i pierwsze. Każdy przewoźnik musi wyrobić własny numer EKAER. Numer taki ważny jest przez okres 15 dni od momentu wydania. Dla każdego transportu należy wyrobić osobny.

Jak uzyskać EKAER?

Jeżeli waga pojazdu przekracza 3, 5 tony, należy przesłać elektronicznie następujące rzecz: dane wraz z numerem VAT wysyłającego oraz te same informacje dotyczące odbiorcy, adres przejęcia i dostawy towaru, opis towaru wraz z kodem i wagą oraz szacowaną wartością, cel przewozu towaru/towarów (np. zakup, transport własny), a także numer rejestracyjny pojazdu przewożącego towar. Ponadto w przypadku wewnątrzunijnych zakupów i dostaw należy podać dane kontaktowe (numer telefonu adres e-mail) osoby odpowiedzialnej za raportowanie daty wysyłki i/lub przywozu towarów. System EKAER obowiązuje także pojazdy o masie poniżej 3, 5 tony, jeżeli dokonywany jest za ich pomocą przewóz towarów mieszczących się w kategorii „wysokiego stopnia ryzyka” i w ilości powyżej 500 kg. Ich pełna lista znajduje się na stronie internetowej i dostępne są wersje językowe angielska, niemiecka oraz węgierska. Warto zauważyć, że co kilka miesięcy lista ta jest modyfikowana, warto więc sprawdzać raz na jakiś czas najnowsze regulacje i przepisy.

Zarówno danej, jak i najnowsze informacje na temat dostępne są na stronie https://www. ekaer. nav. gov. hu/ .

Kiedy należy uzyskać numer EKAER?

Odbiorca ma ustawowy obowiązek uzyskania numeru EKAER przed rozpoczęciem transportu. Musi go także przekazać wcześniej przewoźnikowi. Jeżeli przewoźnik nie otrzymał numeru EKAER od adresata lub odbiorcy, nie powinien przyjmować takiego transportu. Węgierskie prawo podchodzi do tego bardzo restrykcyjnie i pojazd nie spełniający tego wymogu może zostać zatrzymany, a wszelkie kary i koszty ponosi nie adresat czy odbiorca, a właśnie przewoźnik. Podczas kontroli funkcjonariusz może domagać się podania wszelkich informacji o przewożonym towarze, w tym o adresie odbioru oraz ilości przewożonego towaru.

Obsługa i koszty systemu EKAER

Jak wynika z raportu Niemiecko-Węgierskiej Izby Handlowo-Gospodarczej, obciążenia administracyjne oraz koszty rejestracji w systemie okazały się mniejsze niż zakładane. Większość ze 195 ankietowanych firm nie odnotowała żadnych problemów związanych z ochroną danych. Warto jednak odnotować, że 37% biorących udział w badaniu firm odnotowało opóźnienia spowodowane systemem EKAER przy wychodzących transportach, a 45% miało z tego tytułu opóźnienia w otrzymaniu przychodzących towarów. Lista towarów objętych przez konieczność uzyskania numeru EAKER może ulec zmianom.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.