Ecotax we Francji

Ecotax, czyli opłata za zanieczyszczanie środowiska, była podatkiem we Francji, który musieli opłacać właściciele samochodów ciężarowych powyżej 3, 5 tony masy całkowitej. Obowiązywał on od stycznie do końca grudnia 2014 roku, został jednak całkowicie zniesiony. Podczas jego obowiązywania obejmował drogi nie znajdujące się w systemie płatnym oraz niezaliczane do grupy dróg o małym obciążeniu. Dlaczego już go nie ma? Liczne protesty firm przewozowych oraz samych kierowców sprawiły, że został on całkowicie odwołany, a zamiast niego pojawiła się zwykła opłata drogowa za samochody ciężarowe. Jaka?

Co zamiast ecotax?

Oczywiście opłaty nadal są pobierane, jednak nie jest to już ecotax. Pobór należności za korzystanie z dróg naliczany jest w sposób automatyczny lub ręczny, zaś należności rozliczane są w punktach opłat na drogach. Akceptowane metody płatności to gotówka, karty kredytowe, a także niektóre karty paliwowe. W przypadku chęci uiszczania opłaty automatycznej należy posiadać niezbędne do tego urządzenie w samochodzie – TIS-PL Box – które należy zarejestrować u operatora. Operatorów jest ich czterech i można wybrać dowolnego, który będzie posiadać najbardziej korzystną ofertę dla firmy przewozowej. Omawiane urządzenie da się bez problemu nabyć na niemal każdej stacji paliw na terenie Francji. Pojazdy poruszające się w tym kraju bez niego mogą być obciążone karą grzywny wynoszącą nawet 750 euro! Wygodny system post-paid jest polecany przewoźnikom często podróżującym po tym kraju, ponieważ dzięki tej formie płatności kierowca nie musi stać w kolejce do bramki, a także może korzystać z systemu rabatowego. Maksymalna zniżka na przejazdy wynosi do 13%.

Gdzie obowiązują opłaty?

We Francji opłaty za przejazdy obejmują sieć dróg o łącznej długości ponad czterech tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe, opłatami objęte są wszystkie o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony. Konkretna stawka opłaty uzależniona jest od takich czynników jak masa, liczba osi i wysokość pojazdu. Warto dodać, że niższe opłaty przewidziane są dla pojazdów klasy 3 z dwiema osiami, a wyższe dla pojazdów klasy 4, z liczbą osi powyżej dwóch. System poboru myta nazywa się TIS-PL. Wykorzystuje technologię mikrofali (DSRC), za pomocą której wspomniane wcześniej urządzenie w samochodzie komunikuje się z bramką. Na francuskich autostradach znajdują się specjalne, bezpostojowe pasy przejazdu tylko i wyłącznie dla pojazdów powyżej 3, 5 tony, które korzystają z TIS-PL Box. Oprócz samych opłat za używanie dróg może pojawić się konieczność uiszczenia dodatkowych dopłat. Najczęściej płaci się dodatkowo w przypadku tuneli, wiaduktów oraz mostów, a także przy transporcie za pomocą platform kolejowych.

Wszystkie opłaty mają dofinansować francuską infrastrukturę transportu. Z opłat zwolnione są pojazdy służące porządkowi publicznemu, należące do państwa lub samorządu lokalnego, pojazdy wojskowe oraz przeznaczone do transportu odpadów zwierzęcych. Nie muszę płacić także kierowcy pojazdów rolniczych i cystern.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.