Brażna TSL – co to jest?

W wielu artykułach i tekstach można natknąć się na określenie „branża TSL”. Co oznacza ten skrót? Oto wyjaśnienie.

Branża TSL – co kryje się za tym określeniem?

Skrót TSL bierze się od słów „transport, spedycja, logistyka”. Obejmuje on zatem wszystko, co związane jest z transportem ludzi, towarów, przewozem, itp., a zarazem związane z dystrybucją różnego rodzaju dóbr. Branża ta ma duży wpływ na rozwój i dynamikę gospodarki, a im lepszy system logistyczny, tym lepsze możliwości dla handlu i przedsiębiorców. Rozróżnia się transport pasażerów (czyli komunikację) oraz towarowy. Każdy z nich ma swoje „podkategorie”, różniące się od rodzaju drogi transportu, a więc mamy lądowy, powietrzny i wodny. Na tym jednak nie koniec: Lądowy dzieli się na podziemny, naziemny i nadziemny. Podziemny to metro (komunikacja) oraz rurociągi (towary). Naziemny to drogowy i kolejowy, nadziemny to głównie transport rurociągowy. Jeśli chodzi o podział transportu morskiego, to dzieli się on na śródlądowy oraz morski – bliski i daleki.
Ponadto istnieje także określenie na transport hybrydowy, używany w sytuacji gdy towar lub ludzie transportowani są na jednej trasie przy użyciu co najmniej dwóch metod – np. transport towaru samolotem, a następnie przewiezienie go drogą lądową na miejsce przeznaczenia. Stosowany jest np. przy przewożeniu na wyspy. Transport kombinowany ma również swoje podziały – bimodalny – polega na wykorzystaniu środków transportu drogowych i kolejowych bez stosowania przeładunku ładunku, a intermodalny to wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie, bez przeładunku, ale przy zmianie rodzaju transportu. Tu często używane są kontenery. Istnieje także transport multimodalny – określa on wykorzystanie co najmniej dwóch środków transportu oraz konieczność przeładunku towarów w trasie.

Transport miejski

O ile TSL kojarzony jest z przewozami towarów lub ludzi pomiędzy miastami lub krajami, transport miejski określa działalność usług przewozowych na terenie miasta oraz towarzyszących mu obszarach podmiejskich. Tutaj rozróżnia się transport drogowy, szynowy oraz wodny. Komunikacja miejska obejmuje transport autobusowy, mikrobusami, tramwajami i innymi pojazdami szynowymi, a także przewóz odpłatny samochodami (np. taksówki).

Wpływ na środowisko

Branża TSL jest jedną z dziedzin, które mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Generuje rocznie około 1000 megaton dwutlenku węgla. Władze na świecie starają się to ograniczać, między innymi poprzez zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin przez pojazdy, a także promocję biopaliw i pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Pomijając wszystkie normy, w wielu przypadkach czysta ekonomia decyduje o tym, że warto myśleć nad transportem hybrydowym. Wszelkie kalkulacje pokazują, że transport morski jest najbardziej ekologiczny, jednak nie wszędzie da się go zastosować. Dlatego też w miarę możliwości warto zmieniać lądowy na szynowy, który również nie szkodzi środowisku tak bardzo jak samochody i pojazdy ciężarowe.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.